PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Institutionens navn:

Socialpædagogisk Center Næstved

Ved Åsen 1,

4700 Næstved

Tlf: 55 88 23 00

Socialpædagogisk Center Næstved skal kunne løse alle de opgaver kommunen har inden for vores felt. Det vil sige, at vi både favner bredt og

arbejder meget specialiseret. Overordnet kan man dog indsnævre vores arbejdsområde ved at sige, at vi er et tilbud til udviklingshæmmede og

intelligens­handicappede borgere over 18 år.

 


 

Socialpædagogisk Center tilbyder:

Midlertidige eller længerevarende ophold.

Aktivitets og samværstilbud.

Personlig hjælp til praktiske gøremål, borgerne

ikke selv kan varetage.

Socialpædagogisk bistand.

Omsorg, pleje, daglig kontakt.

 

Al hjælp og bistand tildeles af myndighed ud fra en vurdering af den enkeltes behov.

Det enkelte bosted kan have specialkompetencer bl.a. borgere med Prader­Willi Syndrom.

Nogle bosteder vil derfor være særligt egnede for

borgere med bestemte handicaps og sociale problemer.

Hver enhed har egen praktikstedsbeskrivelse i forhold til den overordnede uddannelses politik.

Praktikansvarlig, koordinator og vejledere kender seminariets praktikplaner. Socialpædagogisk

Center kan modtage op til 12 lønnede studerendepr. praktikperiode.

 


Hjemmesideadresse: www.socialpædagogiskcenter.dk

E­mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Institutionsleder: Centerleder Tuck Bergman

Aldersgruppe: Unge voksne over 18 år

 


 

Forbesøgets tilrettelæggelse

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget:

Den studerendes praktikdokumentet med den

studerendes forberedelse til forbesøget

Dialog om praktikstedsbeskrivelsen

Dialog om gensidige forventninger inden

praktikkens start

Introduktion til praktikstedet

Straffe­ og børneattest, tavshedspligt,

ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v.

Praktikstedets forventninger til den

studerende

Drøftelsen af læringsmål, uddannelsesplan og

målformuleringen

Den studerendes mødeplan

Praktikfordeling:

Aftales med Socialpædagogiske Centers praktikkoordinator Gitte Carlsberg.

Praktikkoordinator fordeler de studerende ud fra de studerendes

praktikønsker, i det omfang disse kan tilgodeses.

 

1.og 2. forbesøg:

Afholdes mellem praktikvejleder og den studerende i den enhed, hvor

praktikforløbet skal afvikles. Den studerende kontakter selv praktikvejleder.

Disse besøg finder sted senest tre uger før praktikstart. Den studerende

medbringer sin foreløbige læringsmål, som bliver gennemgået.

Desuden får den studerende en kort gennemgang af enhedens visioner og

værdier, dagligdag, beboere og arbejdstidsplan for de første 4 uger mm.

 

1. forbesøg:

Der udveksles, og udfyldes diverse formalier:

Ansættelsesaftale med Næstved Kommune, tavshedserklæring, (det

understreges, at tavshedpligten også er gældende på Facebook

og lign.), og straffeattest skal være os i hænde inden opstart.

 

Informationsmøde:

Ca. seks uger efter praktikstart gennemfører praktikkoordinator og Faglig

leder et informationsmøde for alle studerende, hvor

organisationsplan, økonomi, værdier, virksomhedsplaner mm.

gennemdebatteres. På mødet forhører den praktikansvarlige sig om,

hvordan de studerende har det i deres praktik.

 

Lønnet praktik:

Den studerende kan bruges 16 timer som medarbejder pr. uge. De

resterende 16,5 timer indgår ikke i normeringen: dvs. den studerende

har studietid mindst 16,5 timer pr. uge. Dette skal fremgå tydeligt på

tjenesteplanen.

Ingen studerende må bestille medicin, dosere i f.eks. tabletæsker eller give

insulin. Det forventes, af den studerende er loyal overfor husets arbejde, og

følger de pædagogiske metoder og trufne beslutninger.

Vi forventer, at den studerende deltager i de pædagogiske og praktiske

opgaver i enheden.  Det anbefales at den studerende kan være

studerende i mindst to dage ved et andet område end der, hvor praktikken gennemføres.

 

 


Organisering af kontakt til

uddannelsesinstitutionen i forbindelse med

Godkendelse af læringsmål

2/3 udtalelse

Afsluttende evaluering og indstilling

Hvordan og hvornår finder det sted?

Uddyb hvordan praktikstedet forholder sig, hvis

der er bekymringer/problemer i praktikforløbet

Samarbejde med seminariet:

Udarbejdelse af læringsmål, indkald på seminariet samt midtvejsbesøg /

praktikbesøg.Den studerende indkalder til praktikmøde med

dagsorden og kørselsvejledning.

Praktikstedet sørger for at der ved midtvejs og afsluttende

evaluering/udtagelse sker inddragelse af praktikdokumentet. Tillige sender

praktikvejlederen midtvejs og afsluttende evaluering til seminariet og de

tilhørende skemaer fra seminariet. Og ellers arbejdes der for, at den

studerende opnår de krav som bekendtgørelsen om uddannelsen til

pædagog kræver.

Ved bekymringer eller problemer i praktikforløbet:

Dette vil vi forholde os konstruktivt til gennem vejledning med den

studerende, og samarbejde mellem vores ledelse og seminariet.

 

 


Praktikbeskrivelser for de forskellige enheder:

Nygårdsvej 221

 
 

Spriræahaven

 

 

PWS Boligerne Orions Bælte

 

Bygaden

 

Klyngehusene

Røjlevej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birkebjerg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Højskolen Krummerup

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nellikevej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018