Visitation


Visitation af nye borgere

Ønsker du som borger at få støtte og vejledning fra Socialpædagogisk Center, eller blive skrevet op til en plads i en af boligerne, skal du rette henvendelse til din sagsbehandler i din bopælskommune.
Du er dog velkommen til at kontakte en af vore pædagogiske konsulenter for yderligere hjælp og vejledning

Kommunens sagsbehandler vil i samarbejde med dig og/eller dine pårørende udarbejde en handleplan og et visitationsskema.

Sagsbehandleren vil derefter tage kontakt til Socialpædagogisk Center.

Konsulenternes funktion er at samarbejde med kommunens sagsbehandler/visitator ved:
 

 • nyindskrivning af borgere
 • handleplaner, støttetimer osv.


  Af konsulenternes øvrige arbejdsopgaver kan nævnes:
   
 • praktikkoordinator for studerende
 • forflytningsvejleder, instruerer personalet
 • arbejdsleder/sikkerhedsleder
Pædagogisk konsulent
Gitte Carlsberg
 
 

 

 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018