Botilbuddet

Eskadronsvej


De 24 beboere på Eskadronsvej bor i egne lejligheder i fire grupper, alle med gode fællesfaciliteter. Borgerne er voksne i alle aldre med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.  

Vi tager højde for hver enkelt beboers behov, og vi yder individuel støtte og omsorg. Det vil sige kompenserende, vedligeholdende og udviklende støtte og vejledning. Graden af beboernes handicap varierer, og nogle har behov for støtte til alle livets forhold, mens andre har brug for strukturerende samtaler for at kunne tackle livet.
 
Vi har øje for det sundhedsfremmende, og vi er bevidste om borgerens biologiske, genetiske, psykiske, fysiske og sociale baggrund. Borgerne på Eskadronvej har alle svært ved at strukturere dagligdagen. Vi støtter borgerne i at forudse konsekvenserne af deres handlinger og med at skabe og bevare sociale relationer.
 
Personalet har også et sundhedsfagligt klinisk blik for at kunne iværksætte behandling af eventuelle somatiske lidelser samt råde og vejlede omkring opståede livsstilssygdomme.
Vi støtter borgerne i at få det hele liv til at fungere. Derfor yder vi  støtte med alt fra personlig pleje til indkøb, økonomi, sundhed, hverdagens struktur samt sociale relationer.
 
Vi tilstræber, at borgeren skal leve det bedst mulige liv med fokus på egne kompetencer og ønsker ud fra de givne rammer. Dette søges blandt andet opnået via fokus på selv- og medbestemmelse.
 
I det daglige arbejde med borgeren er den narrative metode et vigtigt redskab. Borgeren har ud fra opvækstvilkår og livsbetingelser skabt egne forståelser og billeder af virkeligheden. Personalet møder borgeren ud fra dennes særlige forståelsesramme og historie. 
 
 
Værdigrundlag
Vi skaber overblik og støtter hver enkelt i at mestre eget liv
 
Målgruppe
Borgerne på Eskadronvej har alle en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som enten kræver en skærmende, støttende eller kompenserende indsats af medarbejderne. Flere borgere har dobbelte diagnoser. Udover deres mentale handicap har de også en genetisk sårbarhed og/eller er præget af forstyrrelser i deres opvækstvilkår.
 
Medarbejdergruppe på Eskadronvej består af både pædagoger og sundhedsfagligt personale. Der er to vågne nattevagter.

Støttecenter Eskadronvej

Eskadronvej 1-7

4700 Næstved

Telefon 55 88 10 84 

eller 55 88 10 85

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018