Døgntilbuddet

Jasminvej 6-14


På Jasminvej 6-14 har vi plads til 21 voksne personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerne bor i et etplans klyngebyggeri, bestående af 21 to-rums lejligheder med egen terrasse. Alle har adgang til stort fællesrum. Byggeriet er opdelt i tre teams. Alle på Jasminvej profiterer af en eller anden form for sansemotorisk stimulering.

På Jasminvej kan fritiden tilbringes sammen med de andre beboere eller i eget selskab. Vi yder kompenserende, vedligeholdende og udviklende støtte og vejledning jf. Handleplan §141. 
 
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og udviklingsniveau, og vi vægter borgerens mulighed for indflydelse, selv- og medbestemmelse i eget liv, højt.
 
Vi har i en årrække haft fælles traditioner ved juletid og fastelavn. Derudover har hvert enkelt team deres egne traditioner.  
 
Vores værdigrundlag for det pædagogiske arbejde baserer vi på fire etiske principper: Selvbestemmelse, integritet, anerkendelse og respekt.
 
 
Målsætning
Vi stræber efter at skabe tillid og tryghed som fundament for den enkelte borgers udvikling og trivsel.
 
Målgruppe
Voksne udviklingshæmmede fra 18 år. 
 
Vågen nattevagt, pædagoger, social- og sundhedsarbejdere samt 
medhjælpere.

DSC5025

Jasminvej 6-14

4700 Næstved

Telefon 55 88 10 88/89

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018