Klyngehusene

Gormsvej 5


I Klyngehusene på Gormsvej bor der 22 borgere. De har alle deres egne lejligheder fordelt på fire grupper. Personalet yder fuld eller delvis støtte til alle hverdagens udfordringer. Vi lægger vægt på at lette adgangen for dem, som har behov for individuel støtte for at kunne deltage i fællesskabet. Vi motiverer til fællesskabet, men respekterer naturligvis også borgernes fravalg. 

Vores fællesrum og køkkener i de fire grupper danner rammen om socialt samvær, gruppevis eller på tværs i huset. De fysiske rammer er indrettet, så vi kan rumme en sammensat gruppe af borgere. Nogle borgere kan være udadreagerende og samtidig fysisk plejekrævende.  De fleste af beboerne er i beskæftigelsestilbud i Næstved Kommune (NSV). Andre gør brug af aftenskoletilbud og Klub Næstved.
 
Alle borgere i klyngehusene har en primær kontaktperson. Vedkommende sikrer, at der udarbejdes indsatsplaner og lignende. Ligeledes bliver der sørget for at bevare kontakten med forældre og pårørende.
 
I Klyngehusene kan der godt dufte af hjemmebagte boller, når der er fødselsdag i huset. Vi lytter til hver enkelts særlige ønske eller behov. Vi arbejder ud fra totalkommunikation – alle skal have mulighed for at kommunikere, nonverbalt som verbalt. 
 
Vi ved, hvor vigtigt det er at have ret til selvbestemmelse, derfor er brugerinddragelse højt prioriteret. Om beboerne vil male deres vægge grønne, stille blomster på række eller samle på frimærker er et frit valg. Vi gør, hvad vi kan, for at imødekomme borgernes drømme indenfor de rammer, vi har til rådighed i form af personale og fysiske muligheder.  
 
Værdigrundlag
Det vi lover, holder vi. Man kan stole på os. 
 
Målgruppe
Fysisk og psykisk udviklingshæmmede fra 18 til 85+. 
 
Vores 22 medarbejdere er uddannede som pædagoger, social- og sundhedsassistenter  eller omsorgs/social- og sundhedshjælpere. Der er medarbejdere til stede i alle døgnets 24 timer. Om natten er der vågen nattjeneste.

Gormsvej

Gormsvej 5 st.

4684 Toksværd

Telefon 55 88 23 38

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018