Døgntilbuddet

Orions bælte


På Orionsbælte er der plads til 12 voksne borgere.  De bor i tre grupper fordelt på fire sammenhængende lejligheder. Orions Bælte er et døgntilbud for personer med Prader-Willi syndrom (PWS) eller en PWS-lignende adfærd. Nogle af beboerne kan kommunikere verbalt, mens andre bruger alternative kommunikationsformer.
 
Vi skaber forudsigelighed og struktur ved at visualisere dagens gang. Den pædagogiske linje er individuelt opbygget og understøttes af en handleplan, som klart definerer aftaler, indhold, mål og metoder. 
 
Vi støtter beboernes mulighed for at bruge, udvikle og vedligeholde et godt funktionsniveau.  Via vores erfaringer er vi med til at samle ny viden, som sikrer, at der bliver taget særlige hensyn til hver enkelt. Vi vil være ansvarlige om de dilemmaer som ligger i at skabe balance mellem
vores rolle som kontrollant og retten til selv- og medbestemmelse.
 
Vi har en del fællesaktiviteter og vi støtter op om fritidsinteresser ud af huset. 
Vi lægger stor vægt på, at vore beboere har et meningsfyldt tilbud. Fællesskabet bevirker, at man uanset stærke og svage sider får øget følelsen af selvværd og har et værdigt liv. Vi møder borgeren i deres udspil og tager deres ønsker alvorligt og hjælper dem til at reflektere over valgmulighederne.
 
Borgerne skal sikres et tilbud hvor der tages højde for det helt særegne behov i forhold til handicap samt højest mulig forståelse og accept at eget handicap. 
 
Vores mål er at skabe et kompenserende bomiljø med fokus på motion og sundhed. Vi skaber muligheder for udvikling af borgerens stærke sider, og vi ønsker at øge bevidstheden om eget handicap med de muligheder og begrænsninger det giver. Vi lægger vægt på selv –og medbestemmelse. En respektfuld dialog sikrer, at hver enkelt føler sig hørt og forstået. 
 
Målsætning
Alle skal gøre sig egne erfaringer, eller vise at de faktisk godt kan selv. Vi står ved siden af og guider dem.
 
Målgruppe
Prader-Willi syndrom (PWS) eller en PWS-lignende adfærd. 
 
Personalegruppen består af en afdelingsleder, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere og køkkenassistenter.

Orions Bælte

Orionsvej 60

4700 Næstved

Telefon 55 88 23 41

 

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018