Døgntilbuddet

Otterupvej 6-8


Otterupvej er et døgntilbud med vågen nattevagt. Vi er hjem for 14 voksne mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Fælles for alle er et omfattende behov for støtte og hjælp til stort set alle livets små som store gøremål. Boligerne består af egne handicapvenligt indrettede lejligheder med tilhørende terrasser og med fællesfaciliteter i form af opholdsrum, køkkener og have.

 
De fleste af borgerne på Otterupvej har et betydeligt behov for kompenserende, vedligeholdende og i perioder rehabiliterende støtte og hjælp. Det er hovedvægt på  personlig pleje og hjælp til at kunne leve et trygt liv med en genkendelig hverdag.
De fysiske rammer gør det i høj grad muligt at være en del af fællesskabet, hvor personalet tager hensyn til individuelle behov i graden af et samværet.
 
På Otterupvej værdsætter borgerne traditioner, individuelle som fælles, såsom jul, nytår og øvrige årligt tilbagevendende arrangementer. Udflugter og samvær med pårørende bliver prioriteret højt. 
 
Beboerne får støtte til at vedligeholde deres egne livshistorier med minder og erfaringer gennem livet. De støttes tillige i muligheden for selv- og medbestemmelse over eget liv i størst muligt omfang og i forhold til egne ressourcer.
 
Værdigrundlag
Vi værdsætter relationer. 
Vi har fokus på livskvalitet og livsglæde for det enkelte menneske.
 
Målgruppe
Målgruppen er voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 
 
Der er ansat pædagogisk uddannet personale, samt omsorgsmedhjælpere og SOSU-assistent. To af de fastansatte er nattevagter.

Otterupvej

Otterupvej 6-8,

4700 Næstved

Telefon 55 88 10 71

eller 55 88 10 72

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018