Døgntilbuddet

Røjlevej hus 1


Røjlevej Hus 1 er et døgntilbud med plads til seks unge mellem 18 og 35 år, som har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Vi kommunikerer med tegn til tale, og alle vores beboere har brug for omfattende personlig støtte. Hus 1 på Røjlevej er et rækkehus med seks selvstændige lejligheder og adgang til fællesområder. Vi har fast nattevagt.

Vi har stor fokus på at støtte de unge i overgangen fra barn til voksen, og vi arbejder med fokus på medborgerskab. Vi støtter de unge i forhold til en høj grad af pleje og omsorg. Vi inddrager hver enkelt hvor det er muligt med henblik på til- og fravalg. Trivsel er i fokus. 
 
Derudover er identitetsdannelse og selvforståelse afgørende for borgernes følelse af livskvalitet og selvbestemmelse over eget liv. Vi sætter den enkelte i centrum, vi lytter til de personlige historier, og vi møder borgeren, der hvor han eller hun er. Den enkelte borger deltager i fællesskabet efter formåenhed.
 
Vi værdsætter de pårørende som væsentlige vidensbærere, og samtidig anerkender vi de unges udfordringer i overgangen fra barn til voksen. Vi har et godt samarbejde med det lokale foreningsliv og har let adgang til indkøb og fritidsaktiviteter i nærområdet. 
 
Som medarbejdere er vi fleksible, og hvis den enkelte kan profitere af fællesskabet, prioriterer vi det højt. Vi arbejder individuelt med borgernes handleplaner, 
og struktur, egenomsorg, fritidsbeskæftigelse og en vis grad af deltagelse i sociale sammenhænge er i højsædet.
 
Værdigrundlag
Respektfuld dialog og ret til privatliv
 
Målgruppe
Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, som på grund af et betydeligt og varigt omfattende nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for omfattende hjælp til alm. dagligdags funktioner.
 
Personalegruppen består af 9 medarbejdere: Socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, pædagogisk uddannede hjælpere og omsorgsmedhjælpere. Nattevagt på tilsyn.

 

Røjlevej Hus 1

Røjlevej 100

4684 Fensmark

Telefon 55 88 23 31

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018