Botræningshuset

Røjlevej hus 2


Røjlevej Hus 2 er et botræningshus. Det er et døgntilbud for unge mellem 18-35 år. Beboerne har en mindre grad af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og en høj grad af mobilitet og selvstændighed. De unge bor i seks selvstændige lejligheder i et rækkehus med adgang til fællesfaciliteter. 

Vi arbejder med overgangsfasen fra barn til voksen, selvstændiggørelse og evnen til at tage kritisk stilling. De unge kommer ofte fra efterskoler eller højskoler, og det forventes, at de er i beskæftigelse eller er interesseret i at få en, mens de bor i huset.
De unge støttes i almindelige dagligdags færdigheder så som tøjvask, rengøring og indkøb, derfor skiftes de ofte til at lave mad til hinanden. Vi støtter også de unge i afklaring af sociale kompetencer og netværksdannelse, indsigt i egen adfærd og omsorg. 
 
Vi værdsætter borgerenes pårørende som en vigtig ressource og inviterer til sammenkomst to gange om året. Retten til privatliv er vigtig for de unge, og vi støtter især de unge i identitetsdannelse, seksualitet, sundhed og kost. 
 
Vi støtter relationsdannelse og ønsker en tolerant og tryg omgangstone. 
De unge i Hus 2 udarbejder selv en husorden, og der er stor fokus på grænsesætning, fornemmelse for andre, seksualitet, frigørelse og selvbestemmelse. Borgerne får støtte til at indgå i sociale sammenhænge, alle tilbydes beskæftigelse i Næstved Kommunes beskæftigelsestilbud (NSV.) 
 
Værdigrundlag
Udfordringer, kammeratskab, voksenliv, fællesskab, ansvar og bevisthed.
 
Målgruppe
Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, som på grund af et nedsat fysisk eller psykisk funktions­niveau, har behov for hjælp og træning i alm. dagligdags funktioner.
 
I Røjlevejhus 2 er der tilknyttet 4-5 pædagoger. Der er ikke nattevagt

 

Røjlevej Hus 2

Røjlevej 100

4684 Fensmark

Telefon 55 88 23 32

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018