Døgntilbuddet

Røjlevej hus 3


Røjlevej Hus 3 er et døgntilbud med plads til seks unge mennesker med diagnoser indenfor autisme og psykisk udviklingshæmning. Vi har seks lejligheder med egne handicapvenlige badeværelser, egne terrasser og adgang til fælles­faciliteter. Vi benytter os af opkald til vågen nattevagt, som er tilknyttet andet hus.

 

Borgerne anvender forskellige struktur-programmer for at gøre hverdagen forudsigelig, genkendelig og tryg. Vi har fokus på seksualitet, identitetsdannelse, sundhed/kost og trivsel. Vi tilstræber at tage  udgangspunkt i den enkeltes muligheder.

 

Vi arbejder med overgangen fra barn til voksen, og de udfordringer det medfører for både borgere og pårørende. Medborgerskabet er i højsædet. Vores sigte er, at den enkelte støttes til en høj grad af selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til den enkeltes ressourcer og udviklingsstadie.

 

Vi tilstræber et dagligt miljøskifte i forhold til  et beskæftigelse eller særlig tilrettelagt job STU. Vi arbejder med at mindske isolation og støtter borgerne i at deltage i fællesskabets aktiviteter såfremt det er hensigtsmæssigt for den enkelte. Vi spiller mange brætspil og lytter til musik – ud fra  en struktureret og overskuelig planlægning.

 

Målsætning

 

Genkendelig, forudsigelig hverdag,  rummelighed, fællesskab og stabilitet.

 

 

Målgruppe

 

Unge mellem 18 og 35 år med psykisk og fysisk udviklingshæmning og indenfor Autisme.

 

Røjlevej Hus 3 har ansat pædagoger og omsorgsmedhjælpere.

 

 

 

Røjlevej Hus 3

Røjlevej 100

4686 Fensmark

Telefon 55 88 23 33

 

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018