Aflastnings- projekthus

Røjlevej hus 4


Røjlevej Hus 4 er et projekthus. Her er seks aflastningspladser og/eller mulighed for etablering af enkeltmandsprojekter. Borgergruppen er unge mellem 18 og 35 år. De er udviklingshæmmede med alle typer af fysiske og psykiske udviklingsproblematikker, men ikke med psykiatriske diagnoser eller voldelige tendenser. 

I Røjlevej Hus 4 arbejder vi anerkendende og værdsætttende. Vi lytter til borgernes personlige historier og vi giver maksimal selvbestemmelse til hver enkelt beboer, efter formåen.
 
Vi afstemmer løbende forventningerne med borgerens pårørende efter behov. Borgeren inddrages altid i beslutninger vedrørende sit eget liv, og vi vægter hver enkelts personlighed, livsønsker og aktuelle muligheder højt. 
 
Enkeltmandsprojekter kan etableres med kort varsel. Vi skræddersyr tilbud efter behov, og vores team er højt specialiseret og har erfaringer med håndtering af enkeltmandsprojekter af forskellig art. Vores absolutte opmærksomhed er rettet mod  den unge og dennes aktuelle muligheder. Vi lytter til den personlige historie, vi fokuserer på kompetencer og ressourcer. De gode relationer er en naturlig del af vores kultur.
 
Aflastningstidspunkter aftales mellem borger, pårørende, myndighed og aflast-
ningshuset. 
 
Målsætning
Respekt for borgerens færdigheder og udviklingsmuligheder samt hver enkelts selvstændighed.
 
Målgruppe
18-30 årige med fysisk og psykisk udviklingshæmning. Varieret behov for støtte, altid med udgangspunkt i handleplan. 
 
Personalegruppen er medarbejdere med relevant uddannelse og baggrund. Nattevagt aftales med myndighed, og borgers nødvendige brug af denne. Der arbejdes på tværs mellem afdelingerne ved Røjlevej. 

 

Røjlevej Hus 4

Røjlevej 100

4686 Fensmark

Telefon 55 88 23 33

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018