Aflastnings

Troensevej 17


Aflastningen, Troensevej 17

På Troensevej 17 har vi plads til 7 borgere, hvor af de 3 pladser er til Neuropædagogiske (senhjerneskadede) borgere og de 4 pladser er til Socialpædagogiske (psykisk nedsat funktionsevne) borgere.

Borgerne kan have flere diagnoser.

Boligen er et klyngebyggeri, bestående at enkeltmands værelser, fælles køkken, fælles stue og aflukket have med terrasse. Det giver mulighed for vælge fællesskab til eller fra.

http://xn--socialpdagogiskcenter-l3b.dk/components/com_dropeditor/assets/images/1x1-pixel.png

Vi yder vedligeholdende og udviklende støtte og vejledning til den enkelte borger ud fra individuelle behov. Vi arbejder sammen med sundhedsvæsenet, visitatorer, sagsbehandlere, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere.

 

Vi har fokus på udvikling af personlige kompetencer og dét, der virker. Vi arbejder med selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse, således at borgeren bliver i stand til at tage ansvar for eget liv.  Enhver pædagogisk indsats har borgeren i centrum. Vi er nysgerrige på den personlige fortælling og tilstræber altid inddragelse af egne ressourcer i en åben og respektfuld dialog. Vores pædagogiske fundament er en narrativ og anerkendende tilgang.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og udviklingsniveau

 

Vi er etableret i 2017 og er i gang med at skabe traditioner for stedet, men har foreløbigt afholdt sommerfest og julehygge, og vi ser frem til nye tiltag.

 

Værdigrundlag

Vi skaber tryghed og mening for den enkelte

 

Målsætning

Vi stræber efter at skabe tillid og tryghed som fundament for den enkelte borgers udvikling og trivsel.

 

Målgruppe

Målgruppen er voksne med psykisk nedsat funktionsevne og senhjerne skade fra 18 år til 85 (65) år.

 

Personalet er hovedsagelig pædagogisk uddannet, men tæller også SSA og sygeplejerske, omsorgsmedhjælpere, hvoraf to er faste nattevagter.

 

 

Aflastningen

Troensevej 17

4700 Næstved

Telefon 55 88 23 43

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018