Aflastnings

Troensevej 17


Aflastningen, Troensevej 17

Troensevej 17 er et døgnbemandet aflastningshus, hvor vi har plads til 7 borgere, der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede i alderen fra 18 – 75 år.

Vi modtagere borgere, som har brug for aflastning i hverdagen og weekenden, borgere der udskrives fra sygehus til eget hjem, samt borgere som i én periode på op til 3 måneder, indtil videre bo forhold afklares. Yderligere kan vi også modtage terminale borgere

Boligen er et klyngebyggeri, bestående at enkeltmands værelser, og dejlige fælles arealer som køkken, stue og aflukket have med terrasse.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte borger, og tilgodeser den enkeltes behov, styrker og ressourcer, og vi arbejder ud fra den narrative tilgang, gentle teaching og medborgerskab. Vi er nysgerrige på den enkeltes historie.                                                                                                                                     

Vi varetager de fysiske opgaver som forplejning, vask og rengøring samt ADL i samspil med den enkelte. Vi vægter pårørende samarbejde og relationen højt. Vi har fokus på varme, humor og glæde.

Vi arbejder sammen med sundhedsvæsenet, visitatorer, sagsbehandlere, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere.

Vi er etableret i 2017 og har skabt en lille oase, hvor der er plads til den enkelte. 

Personalet består af engagerede pædagoger, SHH og omsorgshjælpere.

 

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra SCN´s værdier

 • vi finder vejen sammen

 • mestrer livets vilkår

 • fokus på livet

 • et attraktivt sted at være og bo

 

Målsætning

At give den enkelte omsorg og nærvær ud fra dennes forudsætninger, og derved skabe et fundament som tilgodeser den enkeltes ressourcer og styrker.

 

Målgruppe

Målgruppen er voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede fra 18 år til 75 år.

 

 

 

Aflastningen

Troensevej 17

4700 Næstved

Telefon 30 68 03 45

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018