Bofællesskabet

Rohavegaard


På Rohavegård er der plads til fire borgere, som sammen har en høj grad af selvbestemmelse og træffer fælles beslutninger på beboermøderne. Boligen er et privat bofællesskab, hvor borgerne får individuel pædagogisk støtte.

Borgerne på Rohavegård har mange personlige ressourcer. De har arbejde og en aktiv fritid. Udfordringerne er forskellige, og den individuelle støtte tilrettelægges i en anerkendende relation i et trygt miljø. Borgerne er alle udviklingshæmmede og mellem 30 til 50 år.
 
Rohavegård består af stuehuset på en gammel idyllisk bondegård, som ligger i Klinteby, tæt ved vandet, 15 kilometer fra Næstved. Herfra ydes støtte til en anden borger i egen lejlighed.
 
Værdigrundlag
Medborgerskab og selv-
bestemmelse, besluttende beboermøder og et aktivt liv.
 
Målgruppe
Voksne med udviklingshæmning som samtidig støtter en borger i egen bolig i nærheden.
 
Rohavegård har tilknyttet tre deltidspædagoger, som samtidig støtter borgere i egne boliger andre steder i nærheden.

Rohavegaard

Strandbakken 142

4700 Næstved

Telefon 5544 3373

 

Privat person

 

Virksomhed

 

test

Socialpædagogisk Center Næstved


Socialpædagogisk Center Næstved er båret af stabile og forudsigelige rutiner, hvor der også i høj grad er plads til oplevelser, traditioner, udfordringer og overraskelser.
Det, mener vi, er den rigtige blanding, når formålet er tryghed udvikling og livsglæde.
Vi støtter den enkelte borger i at mestre eget liv ud fra den individuelle socialpædagogiske 
kompensation og de givne rammer. 
Vi yder støtte til det hele liv, og har altid en åben, aktiv og respektfuld kommunikation med vores borgere, samarbejdspartnere og hinanden.
 

 

 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018