Døgntilbuddet

Sneppevej


Sneppevej er et døgntilbud med vågen nattevagt. Her er plads til 21 borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Mange har dobbeltdiagnoser, som ofte skaber psykiske lidelser og sårbare livsformer. Boligerne på Sneppevej er rækkehuse med egen terrasse. Det er et klyngehusbyggeri med adgang til tilhørende fællesfaciliteter.

Den fysisk selvstændige boform gør det i høj grad muligt for den enkelte borger at bestemme over sit eget liv. Herunder mulighed for selv at kunne vælge fællesskabet fra eller til.
 
Vi yder kompenserende, vedligeholdende og udviklende støtte og vejledning til den enkelte borger ud fra individuelle behov. Vi arbejder sammen med sundhedsvæsenet, visitatorer, sagsbehandlere, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere.
 
Vi har fokus på udvikling af personlige kompetencer og dét, der virker. Vi arbejder med selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse, således at borgeren bliver i stand til at tage ansvar for eget liv.  Enhver pædagogisk indsats har borgeren i centrum. Vi er nysgerrige på den personlige fortælling og tilstræber altid inddragelse af egne ressourcer i en åben og repspektfuld dialog. Vores pædagogiske fundament er en narrativ og anerkendende tilgang.
 
Værdigrundlag
Vi skaber mening i kaos.
 
Målgruppe
Målgruppen er voksne med psykisk nedsat 
funktionsevne og evt. psykiske lidelser.
 
Personalet er hovedsagelig pædagogisk uddannet og tæller også 
omsorgsmedhjælpere, hvoraf to er faste nattevagter.

Sneppevej

Sneppevej 3-27,

4700 Næstved,

Telefon 55 88 10 82

eller 55 88 10 83.

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

 

 

 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018