Støttecenter

Team Nord


Team Nord støtter for tiden 30 borgere i alderen 19 til 70 år. Borgerne bor i eget hjem i de små byer omkring Næstved. Mange har job og familie, og vi sam­arbejder med jobcenteret i forhold til unge på kontanthjælp. 

Borgernes handicap er meget forskellige. Det kan være sent udviklede eller mennesker med sindslidelser. Der kan også være tale om ADHD, Asperger, misbrug eller andre problemer. Borgerne har ingen eller kun få fysiske handicap, og de fleste klarer deres dagligdag med vejledning og støtte. 
 
Team Nord er til dels et udekørende team. Det vil sige, at medarbejderne besøger borgerne i eget hjem og giver den støtte, der er brug for, så hverdagen fungerer. 
Derudover danner basen på Helgesvej i Gelsted rammen om et mødested. Her er der plads til fælles aktiviteter, samtaler og sammenkomster. En gang om ugen kan alle deltage i for eksempel bankospil, kortspil eller en hyggelig grillaften i haven.
 
Målsætning
Vi giver borgerne en 
indgang til fællesskabet. 
 
 
Målgruppe
Målgruppen er borgere der bor i eget hjem. Borgerne er i alderen 18-60 år med diagnoser som ADHD, Autismespektrumforstyrrelser, sent udviklede, personlighedsforstyrrelser, misbrugere, skizofreni samt diabetes.
 
Team Nord består af fire pædagoger, som samarbejder med relevante sam­arbejdspartnere. Det kan være sagsbehandlere, psykiatere, læger, visitatorer, pårørende osv.

Team Nord

Helgesvej 105C

4160 Herlufmagle

Telefon 2545 1013

 

test

Socialpædagogisk Center Næstved


Socialpædagogisk Center Næstved er båret af stabile og forudsigelige rutiner, hvor der også i høj grad er plads til oplevelser, traditioner, udfordringer og overraskelser.
Det, mener vi, er den rigtige blanding, når formålet er tryghed udvikling og livsglæde.
Vi støtter den enkelte borger i at mestre eget liv ud fra den individuelle socialpædagogiske 
kompensation og de givne rammer. 
Vi yder støtte til det hele liv, og har altid en åben, aktiv og respektfuld kommunikation med vores borgere, samarbejdspartnere og hinanden.
 

 

 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018