Lejlighederne

Tommerupvej


På Tommerupvej 10 har vi 19 selvstændige lejligheder til voksne. Alle vores borgere har brug for daglig individuel støtte. Hovedparten har også behov for massiv støtte og hjælp til de fleste af dagligdagens funktioner. 

Vi arbejder med at fastholde borgernes formåen på det fysiske område, hvis det er muligt. Flere bruger derfor tid på træning i gangstativ, gåture, fysioterapi og massage. 
 
Vi har fokus på sansemotorisk stimulation, når borgerne har brug for det.
 
Nogle vælger at være i deres lejlighed, mens andre gerne vil være i fællesrummet, når de har mulighed for det. Her hygger vi os sammen, og snakken går på tværs af alder og livssituation.  Huset er opdelt i tre grupper på henholdsvis fem, ni og fem lejligheder, hver med sit fællesrum med køkken, stue og terrasse.
 
Vi giver os god tid til at give støttende omsorg til det hele liv. Vi har tæt kontakt til borgernes pårørende, som hvert år inviteres til fire bostedsmøder. Vi har en årlig tilbagevendende sammenkomst for alle med tilknytning til huset – gerne i november/december. 
 
En del af borgerne benytter Næstved Sociale Virksomheds aktivitets- og samværstilbud. Indkøbsture, udflugter og ferier arrangerer vi med hver enkelt borger.
 
Værdigrundlag
Det er ikke vigtigt, hvor gammel du er. Det er vigtigt, hvem du er. 
 
Målgruppe
Målgruppen på Tommerupvej 10 er voksne borgere med varig fysisk og psykisk udviklingshæmning. De har behov for omsorg og pleje i variabel grad.
 
Medarbejdergruppen består af pædagoger, omsorgsmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter. Der er døgnbemanding og vågen nattevagt. 

 

Tommerupvej 10

4700 Næstved.

Telefonnummer:

10 A: 55 88 10 73

10 B: 55 88 10 74

10 C: 55 88 10 75

Kontakt os via mail som

Privat person

Virksomhed

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=19540
 
 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018