Præstemarken

Støtte og Personlig Udvikling


 

Støttecentret Præstemarken er en enhed under Socialpædagogisk Center i Næstved.

Et tilbud til de, der har særlig brug for støtte til hverdagens udfordringer. Et tilbud der tager udgangspunkt i bevillinger efter §85 i Serviceloven.

Det kræver en bred vifte af kompetencer at være borger i et moderne samfund.
Måske er der kun et eller få områder hvor du ønsker støtte og udvikling, måske har du behov for støtte til mange af livets gøremål.     

papir

I Præstemarken vil vi med glæde støtte dig i at få udført opgaver, samt være medvirkende til at du udvikler dine personlige og sociale kompetencer.

 

Målgruppe

Støttecentret Præstemarkens tilbud er rettet mod borgere med en form for funktionsnedsættelse eller udfordring med afsæt i diagnoser som for eksempel Autisme (ASF), ADHD, angst eller misbrug.

 

Indhold og fokus i tilbuddet:

 

 • At yde støtte og udvikle kompetencer med udgangspunkt i de i §141 handleplanen aftalte fokuspunkter.
 • Arbejde målrettet på at borgeren bliver i stand til at klare sig i egen bolig – evt. uden støtte.
 • Personlig udvikling og udvikling af sociale kompetencer gennem enten individuelle/gruppesamtaler eller relationsskabende aktiviteter.
 • Tilbud om, via øget selvindsigt, psykoedukation og andre tilgange, lære at håndterer angst, fobier og særlige livsvilkår.
 • At skabe struktur, på en ofte uoverskuelig hverdag, evt. ved udarbejdelse af uge/ struktur skema.
 • Inklusion i det omkringliggende samfund, som en givende præmis, hvor det tilstræbes at borgeren udnytter eget potentiale og medbestemmelse maksimalt.

 

musik

 

Citater fra borgere der modtager støtte fra Præstemarken

 

 • Det meste af livet har jeg kæmpet med angst, jeg var sikker på jeg skulle have pension. Nu er jeg i et uddannelsesforløb og skal snart i praktik. Jeg har lagt en langsigtet plan og glæder mig over de muligheder der er i mit liv.

 

 • Jeg har fået støtte til rigtig mange ting i mit liv. Nu bor jeg i et lille rækkehus med min hund. Jeg får stadig støtte, men ikke nær så meget. Jeg har et godt liv, med job på NSV, ferie osv. 

 

Det er godt med morgenvækning. Det betyder utrolig meget for mig, at jeg får en god dag. Det er en tryghed for mig at have den daglige kontakt med Støttecentret.

 • Jeg føler mig ikke ensom/alene, jeg er nu sammen med ligestillede.
 • Der er gode aktiviteter i Støttecentret: musik, mad, gåture m.m.
 • Jeg er glad for at være sammen med andre ligestillede, de forstår en.
 • Jeg er blevet mere selvstændig, fordi jeg har fået støtte til struktur/systemer.

                         

Aktuelt arbejder ca. 135 borgere sammen med 11 personaler om tilbud indenfor:

støtte til at håndtere livsbetingelser, kost, motion, idræt samt musik og kunst.

Yderligere er der mulighed for at deltage i forskellige årstidsfester.

Der er mulighed for at blive støttet gennem uddannelsestilbud i STU, VUC og AspIT regi eller som studerende på fx gymnasium.  

Huset er i to etager med café, samtalerum, øve-køkken, musiklokale og personalefaciliteter samt udendørs plads til grillaftener og udendørs spil.

Vi arbejder på, at så meget som muligt af kontakten til Støttecentret foregår i 
lokalerne på Præstemarken. Dette medvirker til at fremme borgerens evne og tryghed ved at færdes og indlære udenfor eget hjem. Hvis det ikke er muligt, kan støtten foregå i borgerens hjem. 

Borgerne har mulighed for at kontakte personalet mellem kl. 7-16 på hverdage, tirsdag og onsdag til kl. 18.00.  

Der udbydes aktiviteter, ture samt ferie i Danmark, hvor alle med tilknytning til Socialpædagogisk Center kan deltage.

 

Ring til Præstemarken : 55 88 10 86 eller 55 88 10 87

 

 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018